แพคเกจ จัดงานฉลองสมรส

แพคเกจ B

20,000บาท

 • ฉากถ่ายรูปขนาด 4.8 เมตร
 • มุมแกลอรี่
 • ทางเดินเปิดตัวพรมแดงพร้อมเสาดอกไม้
 • ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
 • ขาตั้งรูป

แพคเกจ C

25,000บาท

 • ฉากถ่ายรูปขนาด 4.8 เมตร
 • มุมแกลอรี่
 • ทางเดินเปิดตัวพรมแดง พร้อม เสาดอกไม้
 • เค้กปลอม
 • ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
 • ขาตั้งรูป
หมายเหตุ : ทุกงานจัดตามธีมสีที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีจัดงานต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามระยะทางตามจริง

© 2015 Tippawan Wedding Studio. All Rights Reserved