แพคเกจ จัดงานพิธีเช้า

แพคเกจ งานพิธี 29,999 บาท

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชา
 • ชุดอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ขันพร้อมทัพพีสำหรับบ่าว-สาวใส่บาตร
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนชนวน
 • เทียนชนวนเทียนพิธีสงฆ์
 • สายสิญจน์
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • ชุดสำหรับกรวดน้ำ
 • จัดเตรียมของใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว ขนมเปี๊ยะ/ไข่เค็ม 10 ชุด
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมองรองกราบสำหรับบ่าว-สาว 2 ใบ
 • สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 10 ชุด

 

จัดเตรียมพานขันหมาก ได้แก่

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานสินสอด 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน

 

พิธีหมั้นและสวมแหวน

 • บริการผ้าห่อเงิน/ทองสินสอด     บริการข้าวตอก ดอกไม้ ถั่ว งา

 

พิธีรับไหว้

 • หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่
 • ชุดกาน้ำชา ถ้วยน้ำชา ใบชา สำหรับพิธียกน้ำชา (ถ้ามียกน้ำชา)

 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • ชุดสังข์สำหรับทำพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม/สายมงคล
 • มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
 • พานรองหลั่งน้ำดอกไม้สดส 1 คู่
 • ม่านฉากหลัง/ป้ายชื่อบ่าว-สาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่

 

จัดเตรียมพิธีส่งตัว (ให้ยืม)

 • ฟัก
 • ครก
 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • แมวเครา
 • พานสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งตัว

 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • ขาตั้งสำหรับวางโชว์รูปบ่าว-สาว 1 รูป
 • ร่มสำหรับจัดตกแต่ง 1 คัน
 • Flower Stand 4 จุด
 • เครื่องเสียง 1 ชุด
 • ไมโครโฟน 1 ตัว

 

รายละเอียดสิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมรถรับ-ส่ง
 2. เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์
 3. เตรียมพระพุทธรูปสำหรับโต๊ะหมูบูชา
 4. เตรียมปัจจัยถวายพระ
 5. ผู้นำอาราธนาศีลหรือผู้ใหญ่สำหรับดำเนินการพิธีการต่าง ๆ

 

**ราคาตามแพคเกจยังไม่ร่วมค่าขนส่ง**

แพคเกจ งานพิธี 37,999 บาท

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชา
 • ชุดอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ขันพร้อมทัพพีสำหรับบ่าว-สาวใส่บาตร
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนชนวน
 • เทียนชนวนเทียนพิธีสงฆ์
 • สายสิญจน์
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • ชุดสำหรับกรวดน้ำ
 • จัดเตรียมของใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว ขนมเปี๊ยะ/ไข่เค็ม 10 ชุด
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมองรองกราบสำหรับบ่าว-สาว 2 ใบ
 • สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 10 ชุด

 

จัดเตรียมพานขันหมาก ได้แก่

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานสินสอด 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน

 

พิธีหมั้นและสวมแหวน  

 • บริการผ้าห่อเงิน/ทองสินสอด     บริการข้าวตอก ดอกไม้ ถั่ว งา

 

พิธีรับไหว้

 • หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่
 • ชุดกาน้ำชา ถ้วยน้ำชา ใบชา สำหรับพิธียกน้ำชา (ถ้ามียกน้ำชา)

 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • ชุดสังข์สำหรับทำพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม/สายมงคล
 • มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
 • พานรองหลั่งน้ำดอกไม้สดส 1 คู่
 • ม่านฉากหลัง/ป้ายชื่อบ่าว-สาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่

 

จัดเตรียมพิธีส่งตัว (ให้ยืม)  

 • ฟัก
 • ครก
 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • แมวเครา
 • พานสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งตัว

 

จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับแขก 50 ท่าน

 • น้ำดื่มสำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะวางคอฟฟี่เบรค
 • คอฟฟี่เบรก กาแฟ โอวัลติน สำหรับแขก 50 ท่าน

 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • ขาตั้งสำหรับวางโชว์รูปบ่าว-สาว 1 รูป
 • ร่มสำหรับจัดตกแต่ง 1 คัน
 • Flower Stand 4 จุด
 • เครื่องเสียง 1 ชุด
 • ไมโครโฟน 1 ตัว

 

บริการดูแลพิธีการ

 • จัดดูแลพิธีการความเรียบร้อยของงาน
 • ดูแลเรื่องพิธีการขึ้นตอนต่างๆ

 

รายละเอียดสิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมรถรับ-ส่ง
 2. เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์
 3. เตรียมพระพุทธรูปสำหรับโต๊ะหมูบูชา
 4. เตรียมปัจจัยถวายพระ
 5. ผู้นำอาราธนาศีลหรือผู้ใหญ่สำหรับดำเนินการพิธีการต่าง ๆ

 

**ราคาตามแพคเกจยังไม่ร่วมค่าขนส่ง**

แพคเกจ งานพิธี 39,999 บาท

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชา
 • ชุดอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ขันพร้อมทัพพีสำหรับบ่าว-สาวใส่บาตร
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนชนวน
 • เทียนชนวนเทียนพิธีสงฆ์
 • สายสิญจน์
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • ชุดสำหรับกรวดน้ำ
 • จัดเตรียมของใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว ขนมเปี๊ยะ/ไข่เค็ม 10 ชุด
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมองรองกราบสำหรับบ่าว-สาว 2 ใบ
 • สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 10 ชุด

 

จัดเตรียมพานขันหมาก ได้แก่

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานสินสอด 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • กล้วย 1 คู่
 • อ้อย 1 คู่
 • พานขนมมงคล 2 พาน
 • พานส้มมงคล 2 พาน
 • พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • พานมะพร้าว 2 พาน
 • พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • พานขนมจันอับ 2 พาน
 • พานขนมโก๋ปลา 2 พาน
 • พานขนมกง 2 พาน
 • พานวุ้นเส้น 2 พาน
 • พานหมูนอนตอง 2 พาน
 • พานไก่ต้ม 2 พาน
 • เหล้า+ขนมจีน+ห่อหมก+ผ้าขาว

 

พิธีหมั้นและสวมแหวน

 • บริการผ้าห่อเงิน/ทองสินสอด     บริการข้าวตอก ดอกไม้ ถั่ว งา

 

พิธีรับไหว้

 • หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่
 • ชุดกาน้ำชา ถ้วยน้ำชา ใบชา สำหรับพิธียกน้ำชา (ถ้ามียกน้ำชา)

 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • ชุดสังข์สำหรับทำพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม/สายมงคล
 • มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
 • พานรองหลั่งน้ำดอกไม้สดส 1 คู่
 • ม่านฉากหลัง/ป้ายชื่อบ่าว-สาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่

 

จัดเตรียมพิธีส่งตัว (ให้ยืม)  

 • ฟัก
 • ครก
 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • แมวเครา
 • พานสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งตัว

 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • ขาตั้งสำหรับวางโชว์รูปบ่าว-สาว 1 รูป
 • ร่มสำหรับจัดตกแต่ง 1 คัน
 • Flower Stand 4 จุด
 • เครื่องเสียง 1 ชุด
 • ไมโครโฟน 1 ตัว

 

บริการดูแลพิธีการ

 • จัดดูแลพิธีการความเรียบร้อยของงาน
 • ดูแลเรื่องพิธีการขึ้นตอนต่างๆ

 

รายละเอียดสิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมรถรับ-ส่ง
 2. เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์
 3. เตรียมพระพุทธรูปสำหรับโต๊ะหมูบูชา
 4. เตรียมปัจจัยถวายพระ
 5. ผู้นำอาราธนาศีลหรือผู้ใหญ่สำหรับดำเนินการพิธีการต่าง ๆ

 

**ราคาตามแพคเกจยังไม่ร่วมค่าขนส่ง**

แพคเกจ งานพิธี 44,999 บาท

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชา
 • ชุดอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ขันพร้อมทัพพีสำหรับบ่าว-สาวใส่บาตร
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนชนวน
 • เทียนชนวนเทียนพิธีสงฆ์
 • สายสิญจน์
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • ชุดสำหรับกรวดน้ำ
 • จัดเตรียมของใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว ขนมเปี๊ยะ/ไข่เค็ม 10 ชุด
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมองรองกราบสำหรับบ่าว-สาว 2 ใบ
 • สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 10 ชุด

 

จัดเตรียมพานขันหมาก ได้แก่

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานสินสอด 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • กล้วย 1 คู่
 • อ้อย 1 คู่
 • พานขนมมงคล 2 พาน
 • พานส้มมงคล 2 พาน
 • พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • พานมะพร้าว 2 พาน
 • พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • พานขนมจันอับ 2 พาน
 • พานขนมโก๋ปลา 2 พาน
 • พานขนมกง 2 พาน
 • พานวุ้นเส้น 2 พาน
 • พานหมูนอนตอง 2 พาน
 • พานไก่ต้ม 2 พาน
 • เหล้า+ขนมจีน+ห่อหมก+ผ้าขาว

 

พิธีหมั้นและสวมแหวน

 • บริการผ้าห่อเงิน/ทองสินสอด     บริการข้าวตอก ดอกไม้ ถั่ว งา

 

พิธีรับไหว้

 • หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่
 • ชุดกาน้ำชา ถ้วยน้ำชา ใบชา สำหรับพิธียกน้ำชา (ถ้ามียกน้ำชา)

  

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • ชุดสังข์สำหรับทำพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม/สายมงคล
 • มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
 • รองหลั่งน้ำดอกไม้สดส 1 คู่
 • ม่านฉากหลัง/ป้ายชื่อบ่าว-สาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่

 

จัดเตรียมพิธีส่งตัว (ให้ยืม)  

 • ฟัก
 • ครก
 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • แมวเครา
 • พานสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งตัว

 

จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับแขก 50 ท่าน

 • น้ำดื่มสำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะวางคอฟฟี่เบรค
 • คอฟฟี่เบรก กาแฟ โอวัลติน สำหรับแขก 50 ท่าน

 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • ขาตั้งสำหรับวางโชว์รูปบ่าว-สาว 1 รูป
 • ร่มสำหรับจัดตกแต่ง 1 คัน
 • Flower Stand 4 จุด
 • เครื่องเสียง 1 ชุด
 • ไมโครโฟน 1 ตัว

 

บริการดูแลพิธีการ

 • จัดดูแลพิธีการความเรียบร้อยของงาน
 • ดูแลเรื่องพิธีการขึ้นตอนต่างๆ

 

รายละเอียดสิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมรถรับ-ส่ง
 2. เตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์
 3. เตรียมพระพุทธรูปสำหรับโต๊ะหมูบูชา
 4. เตรียมปัจจัยถวายพระ
 5. ผู้นำอาราธนาศีลหรือผู้ใหญ่สำหรับดำเนินการพิธีการต่าง ๆ

 

**ราคาตามแพคเกจยังไม่ร่วมค่าขนส่ง**

แพคเกจ งานพิธี 64,999 บาท

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชา
 • ชุดอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ขันพร้อมทัพพีสำหรับบ่าว-สาวใส่บาตร
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนชนวน
 • เทียนชนวนเทียนพิธีสงฆ์
 • สายสิญจน์
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • ชุดสำหรับกรวดน้ำ
 • จัดเตรียมของใส่บาตรสำหรับบ่าว-สาว ขนมเปี๊ยะ/ไข่เค็ม 10 ชุด
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมองรองกราบสำหรับบ่าว-สาว 2 ใบ
 • สังฆทานสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • ดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระสงฆ์ 10 ชุด
 • จัดโตกภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • จัดโตกสำหรับพระพุทธ 1 ชุด
 • จัดโตกสำหรับสัมปะเวสี 1 ชุด

 

จัดเตรียมพานขันหมาก ได้แก่

 • พานขันหมากเอก 1 พาน
 • พานสินสอด 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • กล้วย 1 คู่
 • อ้อย 1 คู่
 • พานขนมมงคล 2 พาน
 • พานส้มมงคล 2 พาน
 • พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • พานมะพร้าว 2 พาน
 • พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • พานขนมจันอับ 2 พาน
 • พานขนมโก๋ปลา 2 พาน
 • พานขนมกง 2 พาน
 • พานวุ้นเส้น 2 พาน
 • พานหมูนอนตอง 2 พาน
 • พานไก่ต้ม 2 พาน
 • เหล้า+ขนมจีน+ห่อหมก+ผ้าขาว

 

พิธีหมั้นและสวมแหวน  

 • บริการผ้าห่อเงิน/ทองสินสอด     บริการข้าวตอก ดอกไม้ ถั่ว งา

 

พิธีรับไหว้

 • หมอนสำหรับรองไหว้ผู้ใหญ่
 • ชุดกาน้ำชา ถ้วยน้ำชา ใบชา สำหรับพิธียกน้ำชา (ถ้ามียกน้ำชา)

 

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 • ชุดสังข์สำหรับทำพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม/สายมงคล
 • มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
 • พานรองหลั่งน้ำดอกไม้สดส 1 คู่
 • ม่านฉากหลัง/ป้ายชื่อบ่าว-สาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่

 

จัดเตรียมพิธีส่งตัว (ให้ยืม)  

 • ฟัก
 • ครก
 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • แมวเครา
 • พานสำหรับใส่อุปกรณ์ส่งตัว

 

จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับแขก 50 ท่าน

 • น้ำดื่มสำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก 50 ท่าน
 • โต๊ะวางคอฟฟี่เบรค
 • คอฟฟี่เบรก กาแฟ โอวัลติน สำหรับแขก 50 ท่าน

 

จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขก 50 ท่าน

 • อาหารคาว 6 อย่าง/ข้าวสวย/ผลไม้ตามฤดูกาล 2 รายการ
 • จัดเตรียมจาน/ชามช้อนส้อม/ถ้วย/แก้ว/กระดาษทิชชู
 • โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก 50 ท่าน

 

จัดเตรียมสถานที่สำหรับแขกที่มาร่วมงาน

 • ขาตั้งสำหรับวางโชว์รูปบ่าว-สาว 1 รูป
 • ร่มสำหรับจัดตกแต่ง 1 คัน
 • Flower Stand 4 จุด
 • เครื่องเสียง 1 ชุด
 • ไมโครโฟน 1 ตัว

 

บริการดูแลพิธีการ

 • จัดดูแลพิธีการความเรียบร้อยของงาน
 • ดูแลเรื่องพิธีการขึ้นตอนต่างๆ

 

รายละเอียดสิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม

 1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมรถรับ-ส่ง
 2. เตรียมพระพุทธรูปสำหรับโต๊ะหมูบูชา
 3. เตรียมปัจจัยถวายพระ
 4. ผู้นำอาราธนาศีลหรือผู้ใหญ่สำหรับดำเนินการพิธีการต่าง ๆ

 

**ราคาตามแพคเกจยังไม่ร่วมค่าขนส่ง**

© 2015 Tippawan Wedding Studio. All Rights Reserved